Lyseolla opiskellaan taiteita laajasti, monipuolisesti ja innostuneesti. Tarjonta on laajaa musiikissa ja kuvataiteessa, ja myös teatteriin liittyy useita opintojaksoja. Opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä omaan kiinnostuksen kohteeseen syvällisesti.  Toisaalta Lyseolla kannustetaan poikkitaiteellisuuteen erilaisten produktioiden, tutustumiskäyntien, vierailijoiden ja oppiainerajat ylittävien opintokokonaisuuksien avulla. Lyseon taiteet kannustaa osallistumaan, luomaan, ideoimaan ja tekemään. Jokaista ohjataan vahvistamaan omia vahvuuksiaan ja löytämään uusia.


Lukioteatterin aiemmat yhteistyöproduktiot

Blogeista löytyy niin tuntemuksia kuin tietoa aiemmista projekteista.

Nahkatakkinen tyttö

Footloose


YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.